Na vele jaren managen bij verschillende overheidsorganisaties -en ook het bedrijfsleven- bied ik mijn diensten aan als ZZP’er. Dat doe ik omdat ik op die manier in een onafhankelijke rol voor meerdere organisaties iets kan betekenen.

Ik heb een band opgebouwd met het openbaar bestuur. Mijn persoonlijke doel is een optimale bijdrage te leveren aan het openbaar bestuur in het algemeen en aan gemeenten in het bijzonder.


Juist nu is er behoefte aan onafhankelijke ondersteuning omdat er veel speelt. De uitdagingen voor gemeenten nemen toe, terwijl de beschikbare middelen afnemen. Gemeenten worden geacht steeds meer regie te nemen, maar dat vraagt nog wel wat. Wie krijgt welke rol en taak? Hoe werk je samen? Hoe houd je goed contact met je lokale samenleving? Wat betekent dit voor de eigen dienstverlening? Hoe zorg je voor een adequaat netwerk?


Een visie is nodig, die bepaalt waar het schip heen gaat. En hoe concreter die stip op de horizon, hoe meer het motiveert en stimuleert. Vervolgens is het aanpakken en doorpakken. Een flow zorgt immers voor daadwerkelijke doelbereiking. Dit betekent soms onconventionele en slimme oplossingen, dus ook risico’s. Bestuur, management en medewerkers hebben daarvoor elkaars rugdekking nodig.

Mijn kracht is het verbinden van visionaire beelden aan daadwerkelijke uitvoering. Ik begeleid daartoe sessies gericht op visieontwikkeling en zorg voor implementatietrajecten als verandermanager. Ik geloof in de kracht van voorbeeldgedrag en samenwerken. Bij intensief samenwerken motiveer je elkaar en dat geeft energie. Dat is nu eenmaal belangrijk omdat alleen intrinsieke motivatie en inspiratie van medewerkers leidt tot echte resultaten.

Graag kom ik een keer langs om vrijblijvend kennis te maken en te kijken of ik ook voor uw organisatie iets kan betekenen.

Marc Pothast